Kurs Başvuru Bilgileri

ERRKK - Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma Kursu     05 - 08 Ekim 2021


Kişisel Bilgiler

Kursumuza ASİL Listeden Kayıt Olacaksınız

Firma Bilgileri


Dekont Bilgisi

ÖNEMLİ NOT:

  • Hesap Adı : Radyasyondan Korunma Derneği İktisadi İşletmesi

  • IBAN : TR75 0001 5001 5800 7302 4256 33

  • KURS FİYATI : 800 TL