Kurs Başvuru Bilgileri

TRRKK - Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Kursu     13 - 16 Aralık 2022


Kişisel Bilgiler

Kursumuza ASİL Listeden Kayıt Olacaksınız

Firma Bilgileri


Dekont BilgisiÖNEMLİ NOT:

  • Hesap Adı : Radyasyondan Korunma Derneği İktisadi İşletmesi

  • IBAN : TR75 0001 5001 5800 7302 4256 33

  • KURS FİYATI : 2000.00 TL