Kurs Başvuru Bilgileri

TRRKK - Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Kursu     12 - 15 Ekim 2023


Kişisel Bilgiler

Kursumuza ASİL Listeden Kayıt Olacaksınız

Firma Bilgileri


Dekont BilgisiÖNEMLİ NOT:

  • Hesap Adı : Radyasyondan Korunma Derneği İktisadi İşletmesi

  • IBAN : TR75 0001 5001 5800 7302 4256 33

  • KURS FİYATI : 3500.00 TL