T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Kalkınma Bakanlığının ortak olarak yürüttükleri ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından koordine edilen, "Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Projesi" çalıştaylar serisine  11-15 Haziran 2012 tarihleri arasında Bolu Gazelle Ote'de devam edildi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.İsmail ERCAN, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Görevlisi Pof.Dr. Süleyman GÖRPELİOĞLU, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği uzmanlarından Dr. Gökhan KOCA, Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığından Serkan DEMİRCİ ile Y.Ergün TOGAY'ın TAEK Temsilcisi olarak oluşturdukları "Nükleer ve Radyolojik Güvenlik Çalışma Grubu" 5 gün boyunca çok önemli bir çalışma gerçekleştirdiler.

Çalışmada ,istenmeyen bir durum veya bir kaza sonucunda radyasyon çalışanlarının, halkın ve çevrenin mümkünse hiçbir şekilde radyasyona maruz kalmamaları veya belirlenmiş yasal sınırlar altında ve mümkün olan en az miktarda radyasyon dozuna maruz kalmaları ve çevreye radyoaktif madde salınımını önlemeye yönelik tedbirlerin ne olacağının belirlenmeye çalışılmmıştır.

Nükleer ve radyolojik tesislerin ülkemizdeki mevcut durumunu, çalışanların ve çevrenin radyasyon maruziyet sınırlarını, radyoaktif ve nükleer maddelerin madenciliğini, işlenmesini, depolanmasını, kullanılmasını ve atık olarak nihai bertarafını da bu çalışmada ele alınmıştır.. Mevcut durumla ilgili ve gelecekte karşılaşılabilecek sorunların tespit edilmiş, bunlara çözüm yolları önerilmiş sorunların çözümünde koordineli çalışacak ilgili kurum ve kuruluşların belirlenmiştir.

Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş