İnsanoğlu var oluşundan bu yana sürekli olarak radyasyonla iç içe yaşamak zorunda kalmıştır. Dünyanın oluşumuyla birlikte tabiatta yerini alan çok uzun ömürlü (milyarlarca yıl) radyoaktif elementler yaşadığımız çevrede normal ve kaçınılmaz olarak kabul edilen doğal bir radyasyon düzeyi oluşturmuştur. Geçtiğimiz yüzyılda ise bu doğal düzey bazı teknolojik ürünlerin kullanımı ile belli bir artış göstermiştir.

Radyasyon kaynakları, modern dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, radyoaktif madde içeren ve radyasyon üreten cihazların sanayi, tıp, iletişim ve araştırma alanındaki kullanımı hızla artmaktadır. Bir yandan radyoaktif maddeler ile radyasyon üreten cihaz ve teknolojiler geliştirilirken, diğer yandan çevrenin ve halkın radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasını sağlamak giderek çok daha önemli ve zor bir iş haline gelmektedir. Özellikle, nükleer enerjinin gelişimini arttırmak üzere yapılan planlar, nükleer ve radyoaktif maddelerin madenciliğini, işlenmesini, taşımasını, kullanımını ve atık işlemlerini kapsayan çok iyi hazırlanmış radyasyondan korunma programlarını da kapsamalıdır.

Radyasyondan Korunma Derneği, radyasyondan korunma konusunda bilimsel bilgi, eğitim ve uzmanlık hizmetleri sunarak kamuoyunda farkındalık yaratmak, bu farkındalığı artıracak öncü politikalar üreterek radyasyonun güvenli kullanımının sağlanması için faaliyet göstermek, radyasyondan korunma programlarının geliştirilmesine yardımcı olmak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Misyonumuz

Radyasyondan korunma konusunda bilimsel bilgi, eğitim ve uzmanlık hizmetleri sunarak kamuoyunda farkındalık yaratmak, bu farkındalığı artırmak ve öncü politikalar üreterek radyasyonun güvenli kullanımını sağlamak için görevdeyiz.

Vizyonumuz

TRKD ulusal ve uluslararası paydaşları, üyeleri ve halk tarafından, radyasyondan korunma kültürü ve standartlarının ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlayan saygın ve güvenilir bir sivil toplum kuruluşu olarak tanınmayı ve kabul görmeyi hedeflemektedir.

Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş