FLOROSKOPİK UYGULAMALARDA ÇALIŞANLARIN RADYASYONDAN KORUNMASI İÇİN 10 ALTIN KURAL

1-Koruyucu teçhizat kullanın

 

                                   

-Daha rahat çalışabilmek için, önlük ağırlığını omuz ve kalçaya yaymak üzere tercihan etekyelek tipi koruyucu önlük kullanın

-Önlük kalınlığı 0,25 mm kurşun plaka kalınlığına eşdeğer olmalıdır. Öyle ki, katlandığında ön taraftaki kalınlık 0,50 mm, arka taraftaki kalınlık 0,25 mm olmalıdır.

                       
                                                                                                  
   Kurşun eşdeğer camlı gözlüğün yan taraflarında da kurşun eşdeğer cam bulunmalıdır
   Mutlaka troid koruyucu takılmalıdır

2- Süre-Mesafe-Zırhlama(SMZ) kuralını en iyi şekilde uygulayın

 

Radyasyon maruziyet süresini mümkün olabildiğince azaltınız.

 

 

 

Radyasyon Kaynağından (X-ışını tüpünden) olabildiğince uzak durunuz

 

 

 

   İkincil radyasyon demeti ile aranıza koruyucu bir malzeme yerleştiriniz

 

 

3-Tavana asılı kurşun eşdeğer camlı paravan, kurşun zırhlı yan kalkanlar ve masa perdesi kullanınız

 

4-Eller birincil ışın demetinin dışında tutulmalıdır Birincil ışın demetinin merkez alanı içinde tutulan eller, ışınlama faktörlerinin (kV, mA) ve dolayısıyla hasta ile çalışan dozunun artmasına neden olur.

 

5- Hastanın vücuduna giren radyasyonun sadece %1-5 kısmı diğer tarafa çıkabilir Görüntü güçlendirici tarafında duran bir kişi hastanın maruz kaldığı radyasyonun %1-5’i ve hastadan saçılan radyasyon kadar bir radyasyona maruz kalır.

 

6- X- Işını tüpünü daima hasta masasının altında tutunuz

Tüpün masa altında tutulması, saçılan radyasyona karşı daha iyi korunma sağlar

 

 

7- Kişisel dozimetrelerinizi kullanın

8- Radyasyondan korunma konusunda periyodik eğitimler alarak bilgilerinizi sürekli yenileyin

 

 

9- Radyasyondan korunma konusundaki endişelerinizi RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARIYLA paylaşınız

 

10- UNUTMAYIZ
- Kalite kontrol testleri, floroskopi cihazlarının güvenli ve istikrarlı kullanımını sağlar
- Kullandığınız cihazı iyi tanıyın; Cihaz özelliklerinin uygun bir şekilde kullanılması hastanın ve çalışanların dozlarının azaltılmasında önemli rol oynayacaktır

 

Belgeyi PDF Olarak İndir :      Çalışanların Radyasyondan Korunmasında 10 Altın Kural     

Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş