ÇOCUK HASTALARIN GİRİŞİMSEL İŞLEMLERDE RADYASYONDAN KORUNMASI İÇİN 10 ALTIN KURAL

 

1-Büyümekte olan çocukların bazı dokularının yetişkinlere göre radyasyona karşı daha duyarlı olduğunu UNUTMAYIN Çocuklar yetişkinlere göre, radyasyonun etkilerinin ortaya çıkabileceği, daha uzun yaşam süresine sahiptir.

2- İşlem öncesinde aileyle görüşünüz - Daha önce benzer bir işlem yapılıp yapılmadığını öğreniniz. -- Ailenin radyasyondan korunma konusundaki endişelerini yanıtlayınız

 

 

 

3-Kontrol listesi kullanılmasını sağlayarak ekip elemanları arasında farkındalığı arttırın.

4- Uygunsuz veya gereksiz çalışmalardan veya ışınlama tekrarlarından kaçınmak için işlemleri detaylı bir şekilde planlayın

5- Hastanın tiroid, meme, göz ve gonadlarını mümkün olabildiğince koruyun

 

6- En uygun tekniği uygulayın:

• En düşük film hızı.nı kullanın. Mümkün olduğunca , saniyedeki darbe sayısını 7,5Tan 3’e düşürünüz.
• 20 kg’ın altındaki bebekler için mümkünse gridi kaldırın. Grid yerine hava boşluğu tekniğini kullanın.
•Işınlama süresini azaltın
• Ardıl ışınlamalarda aynı alanın tekrar tekrar ışınlanmasından kaçının
• Kolimasyonu mümkün olduğunca daraltın
• Büyütme modunu mümkün olduğunca kullanmayın

7-İlave Işınlamalar yapmak yerine tutulan son görüntüyü kullanın

 

Floroskopi görüntüsü “Tutulan Son Görüntü”

Sine görüntüsü 10x (Floroskopide görüntüsü”Tutulan son Görüntü”

8- Tüp-Hasta mesafesini mümkün olduğunca artırırken Görüntü alıcıHasta mesafesi olabildiğince azaltılmalıdır.

 

9- Cihazın doz kayıt ve doz azaltılma teknolojilerini kullanın

10- İşlem sonrasında dozları değerlendirin ve kaydedin

 

Belgeyi PDF Olarak İndir :      Çocuk Hastaların Radyasyondan Korunmasında 10 Altın Kural     

Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş