FLOROSKOPİK UYGULAMALARDA HASTALARIN RADYASYONDAN KORUNMASI İÇİN 10 ALTIN KURAL

1-Hasta-tüp mesafesini mümkün olabildiğince arttırınız

Tüp-hasta mesafesini arttıkça hastanın maruz kalacağı doz miktarı azalacaktır

Hasta ile görüntü güçlendirici arasındaki mesafe azaldıkça hastanın maruz kalacağı doz azalacaktır.

2- Hasta ile görüntü güçlendirici arasındaki mesafeyi mümkün olabildiğince azaltınız

3- Floroskopi süresini mümkün olduğunca düşük tutunuz

Her hasta için floroskopi süresini ve eğer mümkünse DAP(Doz Alan Çarpımı/KAP(Kerma Alan Çarpımı) değerlerini kaydediniz.                

4-Kabul dilebilir kalitede görüntüler elde etmek için mümkün olan en düşük film hızı ile darbeli floroskopi kullanılmalıdır

5- Farklı Bölgeler in Tetkiki Yapılırken Derinin Aynı Bölgesini Işınlamaktan Kaçınılmalıdır

Tüpü hastanın çevresinde döndürerek, demet giriş noktasını değiştirin

6-Kilolu hastalar veya hastanın kalın bölgeleri Yüzey Giriş Dozunu (YGD) arttırır

YGD arttıkça, cilt yaralanma olasılığı da artar

7-Oblik(Eğik) Tetkikler Yüzey Giriş Dozu (YGD)’nu Arttırır

8- Büyütme Kullanmaktan Kaçının

Görüntü alanının 2 kat azalması , Doz hızını 4 kat arttırır

9-Sine süresini ve kare sayısını klinik olarak kabul edilebilir seviyeye kadar azaltınız

 

Floroskopi için kazanç modunu kullanmaktan kaçının

Sine Doz Hızı ~(10-60) x (Normal Floroskopi Doz Hızı)

Dökümantasyon, mümkün olan her zaman, tutulan son görüntüyle yapılmalıdır. Ancak, bu sine görüntüsü olmamalıdır.

10- Kolimasyon Kullanınız

X ışını demetini ilgilenilen alana hizalayınız

 

Belgeyi PDF Olarak İndir :      Yetişkin Hastaların Radyasyondan Korunmasında 10 Altın Kural    

Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş