• Fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi, dernek yönetim kurulu başkanı ve en az iki yönetim kurulu üyesinin uygun bulması halinde bu derneğe üye olabilir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

  • Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

 

  • Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 

 

  • Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 

 

  • Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Şube Yönetim Kurullarının teklifi ve Dernek Yönetim Kurulu onayıyla yapılır. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik başvurusu ile ilgili kararını en çok otuz gün içinde bir yazıyla Şube Yönetim Kurullarına bildirir.   

 

  • Derneğimize üye olabilmek için aşağıda örneği bulunan "Öz Geçmiş" ve "Üyelik İstek" formlarını doldurmanız ve dernek merkezimizin 0312 217 41 11 numaralı faksına göndermeniz gerekmektedir.

 

Üyelik Formları :      Özgeçmiş      Üyelik İstek Formu

Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş