Elektromanyetik radyasyon, uzayda ya da maddesel bir ortamda yayılan ve salınım yapan bir elektrik alan ile manyetik alanın birlikte oluşturduğu kabul edilen radyasyon türlerine verilen addır.

Elektromanyetik radyasyonlar, yüklü parçacıkların ivmeli hareketi sonucu oluşan, birbirine dik elektrik ve manyetik alan bileşeni bulunan, bu iki alanın oluşturduğu düzleme dik doğrultuda yayılan, yayılmaları için ortam gerekmeyen ve boşlukta ışık hızıyla yayılan enine dalgalara sahip radyasyonlardır.

Kozmik, gama, x, morötesi, görünür bölge, kızılötesi, mikrodalga, TV, radyo dalgaları elektromanyetik radyasyonlardır. Bu radyasyonlar, dalga boyları ve frekanslarına göre elektromanyetik spektrumu oluştururlar.

 

 

 

 

Elektromanyetik radyasyon türlerinin ortak özellikleri şunlardır;

  1. Boşlukta düz bir doğrultuda yayılırlar.
  2. Hızları ışık hızına (yaklaşık 300.000 km/sn) eşittir.
  3. Geçtikleri ortama; frekanslarıyla doğru orantılı, dalga boylarıyla ters orantılı olmak üzere enerji aktarırlar
  4. Enerjileri; maddeyi geçerken, yutulma ve saçılma nedeniyle azalır, boşlukta ise uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalır.

 

 

Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş