Derneğimiz amaç ve hedefleri doğrultusunda çeşitli seminerler, çalıştaylar, kongreler ve eğitimler düzenlemektedir.

ARGE ÇALIŞMALARI

Radyasyondan korunma amacıyla kullanılan teçhizatlarının ve radyasyon ölçüm cihazlarının geliştirilmesi konularında hem çalışıyor hem de bu konuda çalışanları destekliyoruz. 

RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMLERİ

RADYOAKTIF MADDE IÇEREN VE/VEYA RADYASYON ÜRETEN CIHAZLARIN KULLANILDIĞI SANAYI, TIP, ILETIŞIM VE ARAŞTIRMA ALANINDA ÇALIŞANLARA VE IŞVERENLERINE RADYASYONDAN KORUNMA KONUSUNDA EĞITIMLER VERIYORUZ.

HALKI BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

ÜNIVERSITELER, LISELER, ILKÖĞRETIM OKULLARI ILE TÜM KAMU VE/VEYA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA HALKIN RADYASYONDAN KORUNMASINA YÖNELIK BILGILENDIRME VE FARKINDALIK YARATMA SEMINERLERI DÜZENLIYORUZ,