Küresel Karbonsuz Mikro Nükleer Güç Santralleri NGS Yaygınlaşması ve Nükleer Yakıt Erimesi Kazaları Karşısındaki Teknolojik Üstünlükleri

Dünya sürdürülebilir elektrik arz güvenliği stratejileri açısından karbonsuz temel yük kaynağı güç santralleri tesisleri; küresel sera gazı emisyonları sınırlandırılması, kontrol ve denetim altına alınması bağlamında ön plana &cce...

Ultraviyole Radyasyonlar (UV – Mor Ötesi Işınlar) ile Covid 19 Virüsleri Olarak Adlandırılan Yeni Koronavirüs Hastalıkları (Covid-19 SARS-COV-2) Enfeksiyonları Ortamlarının Dezenfeksiyonu, Dekontaminasyonu, Sterilizasyonu ve Temizlenmesi Yöntemi

İyonlaştırıcı radyasyon çeşitleri; radyasyondan korunma koşulları yerine getirilmek suretiyle tıpta görüntüleme cihazları, kanser hastalıkları tedavi yöntemleri, atılabilir tek kullanımlık tıbbi malzemelerin sterilizasyonu aynı zamanda gıda ürünlerinin...

Hidrokarbon Kaynaklarının Yerini Alacak Geleceğin Altın Madeni Tanımlanan Lityum Elementi İçin Deniz Suyu Yoluyla Sınırsız Üretim Teknolojisi

Global karbonsuzlaştırma teknolojileri devrimi yaşayan dünya enerji sektörü dalında çevre dostu evrimsel elektrikli otomobiller ile karbonsuz yenilenebilir enerji kaynakları YEK odaklı rüzgar enerjisi santralleri RES kompleksleri ve güneş enerjisi santralle...

Temel Yük Kaynağı Küçük Modüler Nükleer Güç Reaktörleri (Small Modular Reactors - SMR) Projeleri ve Küresel Hızlı Üretken Reaktörler (Fast Breeder Reactors - FBR) Yatırımları

Günümüz küresel enerji sepeti ile birlikte global güç üretimi portfoyü süratli değişim ve transformasyon süreci yaşamaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları YEK menşeli çevreci rüzgar enerjisi santralleri RES...

Çin, Güney Kore, Fransa ve Amerika Nükleer Güç Yatırımları ile Rusya Küresel Karbonsuz Nükleer Elektrik Santralleri Projeleri Mücadelesi

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hükümetleri tarafından temel yük kaynağı karbonsuz nükleer enerji projeleri yatırımları; ulusal enerji arz güvenliği sorunları çözümü yönünde baz yüklü fosil yakıtlı termik santrall...

ABD Nükleer Yakıtlar Arz Güvenliği ve Atom Bombaları Geliştirilmesi Yönünde Yenilikçi Hızlı Üretken Reaktörler (Fast Breeder Reactors) Nükleer Programı

Amerika nükleer güç programı; özellikle 1979 yılı ABD Three Mile Island, 1986 Ukrayna Çernobil ve 2011 Japonya Fukushima nükleer yakıt erimesi kazaları sonucu çalkantılı bir süreç yaşamıştır. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri global en...

Global Nükleer Güç, Atom Çağı ve Radyoizotopların Keşfi Süreci Önemli Araştırıcıları Arasında Sayılan 1938 Nobel Fizik Ödülü Sahibi Dr Enrico Fermi

Ünlü bilim insanı Enrico Fermi, 1901 yılında İtalya - Roma’da doğmuş ve 1954’de Amerika Birleşik Devletleri - Chicago kentinde hayatını kaybetmiştir. Kısa süren hayatı boyunca nötron ışınlanmaları kanalıyla yeni radyoizotopların keşfedilmeleri, yavaş nö...

Suudi Arabistan Nükleer Güç Programı ve Ortadoğu Ülkeleri Zenginleştirilmiş Uranyum ve Plütonyum - 239 (Pu -239) Nükleer Silahlar Üretilmesi Olasılığı

Global temel enerji kaynağı nükleer elektrik santralleri kurulması ve işletilmesi süreçleri zarfında küresel nükleer güvenlik ve nükleer emniyet kriterleri son derece önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler BM Nükleer Silahsızlanma (United Nat...

Sigara İçenler / Tütün Kullananlar Ciğerlerine Doğal Radyoaktif Polonyumu da Çektiklerini Biliyorlar mı?

Giriş Eski Rus casusu Alexander Litvinenko’nun 2006 yılında, kahvesine gizlice katılan çok az miktarda (miligram kadar) radyoaktif polonyum (Po 210) maddesiyle öldürüldüğünü tüm dünya duymuştu/1/. Çok...

Konvansiyonel Nükleer Güç Santrali NGS Ünitelerine Kıyasla Denizlerde Kurulacak Yüzen ve Denizaltı İnovatif Nükleer Reaktör Tesisleri Avantajları

Geleneksel karbonsuz nükleer enerji reaktörleri üniteleri yoğun su kaynaklarının bulunduğu deniz, göl ve nehir kıyılarına kurulması gerekmektedir. Ortalama büyüklükte klasik nükleer elektrik reaktörü işletilmesi çerçevesinde...

Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu Yönetimi Denetiminde Yüksek Seviyeli Radyoaktif Atıkların Saklanması, Yok Edilmesi ve İmhası

Baz enerji kaynağı karbonsuz nükleer güç santralleri NGS elektrik üretimleri ile meydana gelen çok uzun yarı ömürlü yüksek düzeyli tüketilmiş nükleer yakıtların on binlerce yıl boyunca güvenli ve düzenli biçimde koru...

Amerika Nükleer Güç Santralleri NGS Çalıştırılması Sonrası Ortaya Çıkan Tüketilmiş Radyoaktif Uranyum Yakıtlarının Nükleer Atık İdaresi Kapsamında Yok Edilmesi Problemleri

Amerika temel yük kaynağı karbonsuz nükleer güç santralleri NGS reaktörleri sayısı yaklaşık 100 civarındadır. Bir başka deyimle, küresel nükleer enerji profili kapsamında global toplam güç üretimi yönünden dünyada halen faaliyet...