Global karbonsuzlaştırma teknolojileri devrimi yaşayan dünya enerji sektörü dalında çevre dostu evrimsel elektrikli otomobiller ile karbonsuz yenilenebilir enerji kaynakları YEK odaklı rüzgar enerjisi santralleri RES kompleksleri ve güneş enerjisi santralleri GES üniteleri hızlı biçimde yaygınlaşmaktadır. Kesintili güç üretimi sağlayan YEK menşeli çevreci RES ve GES tesisleri ise enerji depolama sistemleri vasıtasıyla sürekli elektrik enerjisi temini konumuna gelmesi öngörülmektedir. Ayrıca, Türkiye ilk yerli uzun menzilli yenilikçi elektrikli otomobil seri üretimleri 2022 yılından itibaren başlaması ile birlikte ulusal şarj edilebilir akümülatör ihtiyaçları da artacaktır. Diğer taraftan, gelecekte ise global fosil yakıtlı içten yanmalı motorlar üretimleri hakkında ciddi sınırlamalar getirilecektir. Böylece, küçük büyük her türlü elektronik sistemler içerisinde küresel şarj edilebilir piller, bataryalar, akülerin kullanımları dev adımlar ile ilerlemesi beklenmektedir. Bu bağlamda yeni kuşak akıllı cep telefonları, robotlar, dizüstü bilgisayarlar, insansız hava araçları - İHA, roketler, uydular, sıfır emisyonlu inovatif elektrikli otomobiller, karbonsuz güç santralleri enerji depolama sistemleri içindeki şarj edilebilir makro mikro bataryalar, aküler, piller yoğun biçimde lityum minerali madenleri ve cevherlerine gereksinim duyacaktır. Global lityum elementi elde edilmesi en uygun şekilde küresel tuzlu su rezervuarları aracılığıyla sağlanmaktadır. Birleşik Devletler Jeoloji Araştırmaları Kurumu - US Geological Survey verilerine göre küresel lityum cevheri rezervleri; Bolivya %27, Şili %18.9, Arjantin %16.4, Amerika Birleşik Devletleri ABD %13.6, Çin %13.6, Avustralya % 4.3 ve diğer ülkeler % 10.2 olarak sıralanmaktadır. Türkiye’de ise zengin bor madeni rezervleri çok önemli bir lityum kaynağı oluşturmaktadır. Özellikle, Türkiye bor atığı sıvılardan lityum çıkarılması tesisi kurulması da önem taşımaktadır. Kurulacak milli lityum tesisi sayesinde rekabet edilebilir ulusal lityum karbonat üretimi mümkün olacaktır. Sürdürülebilir küresel lityum arz güvenliği temini açısından deniz suyundan limitsiz global lityum metali sağlanması bu yazı kapsamında araştırılmaktadır.

Küresel inovasyona dayalı elektrikli otomobil satışı artışları ile beraber global lityum cevheri talepleri de yükselmektedir. Ancak, dünya şarj edilebilir bataryaları içeriğinde kullanılan ve hafif metal özelliği taşıyan lityum madeni yeryüzünde bol miktarda bulunmamaktadır. Şimdilerde bilim insanları sınırsız küresel lityum metali elde edilmesi ve global lityum arz güvenliği sağlanması yönünde deniz suyu kaynakları üzerinde durmaktadır. Güney Kore Seul Ulusal Üniversitesi (Seoul National University - SNU) öğretim üyesi Kimya Mühendisi Prof Dr Jang Wook Choi, söz konusu küresel lityum bileşikleri eldesi araştırmalarının çok önemli bir adım olduğunu bildirmektedir Ayrıca, kullanılmış lityum iyon aküler, bataryalar ve piller içerisinden lityum çıkarılması çalışmalarının da fayda sağlayacağını ifade etmektedir. Lityum metali, diğer batarya materyallerine kıyasla çok daha fazla enerji depolaması ve tekrar şarj edilebilir özelliği nedeni ile can alıcı nitelikler taşımaktadır. Küresel üreticiler yılda 160000 ton dan daha fazla global lityum materyali kullanmaktadır. Gelecek 10 yıl zarfında ise küresel lityum metali ihtiyacı rakamlarının 10 kat artacağı tahmin edilmektedir. Bununla beraber, global lityum cevheri rezervleri çoğunlukla Güney Amerika ülkeleri Bolivya, Şili ve Arjantin olmak üzere çok az sayıda ülkede bulunmaktadır. Küresel lityum metali genellikle tuz maden ocakları ya da çok tuzlu sular kanalıyla sağlanmaktadır. Dünya lityum materyalleri azlığı ve kıtlığı ise global lityum madeni fiyatları kapsamında ciddi olumsuz etkiler yaratması beklenmektedir. Özellikle küresel lityum cevheri fiyatları artışları yeni nesil şarj edilebilir akülü elektrikli taşıt araçları ile çatı üstü güneş enerjisi santralleri kapsamında yoğun biçimde kullanılan Tesla Powerwall sabit bataryaları üretimleri sekteye uğrayacaktır.   

 

Çatı üstü fotovoltaik modül içeren solar panelli güneş enerjisi ünitesi güç üretimi şeması ile şebekeye elektrik enerjisi satışı ve devrede güç olmadığı zaman ise şebekeden elektrik enerjisi satın alınması temsili olarak aşağıdaki resimde gösterilmektedir. Sistemde lityum iyon bataryaları ve aküleri kullanılması halinde şebekeye sadece aralıklı elektrik enerjisi satışı gerçekleşmesi olanağı doğmaktadır.   

 Hidrokarbon Kaynaklarının Yerini Alacak Geleceğin Altın Madeni Tanımlanan Lityum Elementi İçin Deniz Suyu Yoluyla Sınırsız Üretim Teknolojisi   

KaynakCO Sources

 

Günümüzde küresel lityum metali arzı darboğazı ve sıkıntıları karşısında deniz suyu kaynakları bir kurtarıcı rolü üstlenmesi olasılığı ortaya çıkmaktadır. Dünyada okyanuslar ve denizler 180 milyar ton global lityum materyali ihtiva etmektedir. Sulu halde mevcut olan lityum elementi deniz sularında milyonda yaklaşık 0.2 oranında bulunmaktadır. Bilim insanları deniz sularından lityum metali arıtılması ve çıkarılması bağlamında çok sayıda membran filtreler, endüstriyel uygun diyaframlar ve ince zarlar tasarlamaktadır. Lityum materyali konsantrasyonu elde edilmesi için çoğunlukla suların buharlaştırılması yöntemi kullanılmaktadır. Ancak, söz konusu lityum elementi kazanılması işlemlerinde çok geniş bir sahaya ve zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Maliyetleri tartışmalara açık mevzu bahis çalışmaların ekonomik yönden fizibil olduğu ise henüz kanıtlanmış durumda değildir. Öte yandan Dr Choi ve diğer araştırmacılar, suların buharlaştırılması yöntemine başvurmadan denizlerden ve tuzlu sulardan lityum metalinin doğrudan ayrıştırılması için lityum iyon bataryası elektrotları kullanılması araştırmaları yürütmektedir. Sandviç benzeri tabakalardan oluşan lityum iyon elektrotlar vasıtasıyla lityum iyonları tutulması ve tuzaklanması sağlanmaktadır. Deniz sularından lityum yakalanması ve hapsedilmesi aynı zamanda lityum iyonlarının çekilmesi açısından elektrotlara negatif elektrik voltajı uygulanmaktadır.

 

Güney Amerika Bolivya zengin lityum metali rezervleri sahalarında tuzlu sudan lityum materyali kazanılması aşağıdaki resimde gösterilmektedir.

Hidrokarbon Kaynaklarının Yerini Alacak Geleceğin Altın Madeni Tanımlanan Lityum Elementi İçin Deniz Suyu Yoluyla Sınırsız Üretim Teknolojisi

KaynakGetty Images

 

 

Bununla beraber deniz sularında lityuma kıyasla 100000 kat daha fazla bulunan benzer kimyasal element sodyum da elektrotlara doğru çekilmektedir. Aynı oranlarda elektrotlara doğru iki elementin yol alması sonucu sodyum elementi lityum metaline engel oluşturmaktadır. Söz konusu problemin giderilmesi çerçevesinde Stanford University Materials Science and Engineering Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü araştırmacılarından Prof Dr Yi Cui ve bilimsel ekibi, alternatif elektrot materyallleri seçimi üzerine odaklanmıştır. Öncelikle elektrotlar, ince tabakalı titanyum dioksit bariyeri ile kaplanmıştır. Böylece, lityum iyonları boyutlarının sodyuma nazaran daha küçük olması, lityum yüklerinin sandviç elektrotlara doğru ilerlemesi ve ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, bilim insanları kontrollü elektrik gerilimi tatbiki yöntemini de değiştirmektedir. Elektroda sabit negatif voltaj yerine dönüşümlü gerilim uygulanmaktadır. Önce negatif gerilim uygulanmakta ve kısa süre devre kapatılmaktadır. Daha sonra elektroda pozitif voltaj verilmektedir. Devre kapatma açma işlemleri aralıklı ve dönüşümlü biçimde sürdürülmektedir. Dr. Cui, voltaj değişimleri sonucu lityum ve sodyum iyonlarının elektroda doğru hareket ettiğini, durduğunu ve tersine akım olduğu zaman ise geriye hareketlendiğini açıklamaktadır. Lityum iyonlarının sodyum iyonlarına kıyasla elektrot materyaline biraz daha yüksek oranlarda yakın olması nedeni ile önce lityum elektroda doğru gelmekte ve elektrodu en son terk etmektedir. Voltaj dönüşümünün sürdürülmesi sayesinde elektrot içeriğinde lityum konsantrasyonu temin edilmektedir. Joule Dergisi Temmuz 2020 tarihli yayımında Dr Cui ve araştırma grubu tarafından proseslerde bire bir lityum sodyum oranına ulaşıldığını bildirilmektedir. Önceleri Dr Cui laboratuvarında  post doktora çalışmaları yapan Amerika Birleşik Devletleri Şikago Üniversitesi (University of Chicago) materyal bilimcisi Dr Chong Liu, lityum metali hasatı kapsamında en azından iki seçenekli yöntemin kazanıldığını işaret etmektedir. Dr Liu, karasal lityum materyali üretilmesi ile rekabet eden yeterince düşük maliyetli sürdürülebilir inovatif lityum metali geri kazanılması teknolojileri yöntemlerinde halen bir ilerleme kaydedilmediğini de ifade etmektedir. Bununla beraber Bayan Dr. Liu, lityum iyon bataryaları elektrotları kapsamında diğer tiplerin kullanılması seçeneğinin artması yönünde bilimsel ve teknolojik çalışmalar yürüttüklerini dile getirmektedir.  

 

Sonuçta, ıskartaya ayrılan kullanılmış atık piller, bataryalar ve aküler kanalıyla lityum materyali elde edilmesi teknolojileri çalışmalarının da yenilikçi karbonsuz elektrikli araçlar akümülatörleri gereçlerinin üstünlük sağlaması aynı zamanda global lityum madenleri arz güvenliği temini açısından önem taşımaktadır.

 

Şili Albemarle lithium madeni rezervleri tuzlu su buharlaştırma havuzları sahası aşağıda resmedilmektedir.

Hidrokarbon Kaynaklarının Yerini Alacak Geleceğin Altın Madeni Tanımlanan Lityum Elementi İçin Deniz Suyu Yoluyla Sınırsız Üretim Teknolojisi 

KaynakEMMERSON PLC

 

Kaynaklar:

 

-ABD Kömüre Dayalı Elektrik Santralleri Karbon Salımları ve Karbondioksit  

 Emisyonları Bertaraf Edilmesi Projeksiyonları, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik

 Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2012.

-Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişiklikleri Nedenleri Arasında Sayılan Küresel      

 Karbondioksit Emisyonları Yok Edilmesi Teknolojileri Maliyetleri, Ahmet Cangüzel

 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2012.

-Avrupa Birliği Ulaşım Politikası ve Kyoto Protokolü Sonrası AB Küresel 

 Karbondioksit Emisyonları Azaltılması Perspektifi, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik

 Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2012.

-Çin, Fosil Yakıtlar Tüketimi Sonucu Oluşan İs ve Kurum Kaynaklı Hava Kirliliği

 Politikaları, Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2013.

-Küresel Karayolu Ulaşım Araçları Global Karbondioksit Emisyonları Düşürülmesi ve  

 Yeni Nesil Düşük Karbon Emisyonlu Evrimsel Otomobiller, Ahmet Cangüzel Taner,

 Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2013.

-Avustralya Sıcaklık Artışları, Ocak 2013 Kavurucu Sıcak Hava Dalgası Sonucu 

 Yaşanan Boğucu Sıcaklar, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO

 Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2013.

-Küresel Sıcaklık Artışları Sonucu Global Buzul Sahanlıkları, Buzul Karlar ve Buz

 Kristallerinden Oluşan Kar Kütlelerinin Erimesi Perspektifleri, Ahmet Cangüzel

 Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2013.

-Almanya Yeşil Enerji Devrimi Energiewende Enerji Dönüşümü Süreci İçinde Elektrik  

 Şebekesi Sistem Kararsızlıkları ve Gerilim (Voltaj) Dengesizlikleri, Ahmet Cangüzel

 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2013.

-Almanya Enerji Reformu Düşük Karbon Ekonomileri Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

 YEK Devrimi ve Energiewende Enerji Çevrimi Açmazı, Ahmet Cangüzel Taner,

 Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2013.

-Amerika Birleşik Devletleri Kömür Kullanan Termik Santraller ve Yeni Çevre Kirliliği

 Yasal Düzenlemeleri Perspektifi, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası

 FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2013.

-Güney Afrika Elektrik Üretimi Portföyü, Enerji Arz Güvenliği Zafiyeti ve Çıkmazı

 Sorunları Nedeni Ülke Genelinde Yaşanan Elektrik Kesintileri ile Enerji Kısıntıları

 Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2013.

-Küresel Tropik Tayfunlar, Kasırgalar, Fırtınalar, Hortumlar ile Global Isınma ve

 Küresel İklim Değişikliği Mekanizmaları Bilimsel İlişkisi, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik

 Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2013.

-Amerika Global Isınma ve Küresel iklim Değişikliği Mekanizmaları Belirtisi Sayılan

 Dünya Deniz Seviyeleri Yükselmesi Sorunları, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik

 Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2013.

-Küresel Sera Gazı Emisyonları Kapsamında Rekor Düzeylere Ulaşan Global

 Karbondioksit Emisyonları Ölçümleri, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri

 Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2013.

-Dünya İs ve Kurum (Siyah Karbon) Kökenli Çevre Kirliliği ile Global Isınma ve

 Küresel İklim Değişikliği Mekanizması Bilimsel İlişkisi, Ahmet Cangüzel Taner, FMO

 Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2013.

-Global Karbondioksit Konsantrasyonları Artmasıyla Küresel İklimsel Değişimler

 Sonucu Okyanusların ve Denizlerin Asitlenmesi Sorunları, Ahmet Cangüzel Taner,

 Fizik Mühendisleri Odası  FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2013.

-Avrupa Birliği AB Küresel Sera Gazı Emisyonları Dizginlenmesi Doğrultusunda

 Hüküm Süren Global Doğa Dostu, Çevreci ve Yeşil Liderlik Tutkusu Perspektifi,

 Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2014.

-Çin’in Yüksek Ekonomik Büyüme Hızları Bağlamında Gelişen Küresel Ekolojik

 Sorunlar Karşısında Ulusal Yeni Çevre Kirliliği Yasal Düzenlemeleri Perspektifi

 Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2014.

-Avrupa Birliği AB Enerji Sıkıntıları ve AB Düşük Karbon Ekonomileri Planları

 Kapsamında Uygulanmaya Çalışılan Enerji Kaynak Çeşitliliği Projeksiyonları, Ahmet

 Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2014.

-Düşük Karbon Teknolojileri Çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK

 Menşeli Yeni Kuşak Güneş Enerjisi Sistemleri Verimlilik Artırma Çalışmaları

 Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2014.

-Çin Yüksek Sera Gazı Emisyonları Karşısında Karbonsuz Yenilenebilir Enerji  

 Kaynakları YEK Kökenli RES ve GES Elektrik Üretimleri Projeleri Geliştirilmesi,

 Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2014.

-İngiltere Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Kökenli Açık Deniz (Offshore) ve

 Kıyılara Yakın Kara Rüzgâr Elektrik Santrali (RES) Çiftlikleri (Onshore Wind Farms)

 Güç Üretimleri Profili, Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2014.

-İngiltere Karbon Yakalama ve Hapsetme (CCS) Teknolojileri Uygulamaları ile

 Karbondioksit Emisyonlarının Yeraltında Depolanması Projeleri, Ahmet Cangüzel

 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2014.

-İngiltere Peterhead Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Karbondioksit Tutma ve

 Tecrit Etme CCS Teknolojisi Pilot Tesisi ile Emisyonların Kuzey Denizi Tüketilmiş

 Klasik Doğalgaz Rezervuarları İçine Pompalanması, Ahmet Canüzel Taner, Fizik

 Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2014.

-Dev Global Ham Petrol Üreticisi Şirketler Açısından Küresel İklim Değişiklikleri

 Durdurulması Perspektifleri, Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler,

 2014.

-Küresel İklim Değişikliği Eylem Planları Yoluyla Global Karbondioksit Emisyonları Sınırlandırılması ve Denetim Altına Alınması Projeksiyonları, Ahmet Cangüzel Taner,

Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2014.

-Global Karbondioksit Emisyonları Limitlenmesi, Kontrol ve Denetim Altına Alınması

 için Dünya İklim Değişiklikleri Eylem Planları ve Küresel Projeler, Ahmet Cangüzel

 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2014.

-Küresel Evrimsel Otomobil Üretimleri İçin Yenilikçi Lityum İyon Aküleri Yapımı Kapsamında

 Çağdaş Turboşarj Teknolojileri Geliştirilmesi Bilimsel Çalışmaları, Ahmet Cangüzel

 Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2015.

-Avrupa Birliği AB İş Dünyası Küresel Isınma ve Global İklim Değişikliği Kaygısı ile

 Dünya Karbondioksit Emisyonları Frenlenmesi Durdurulması Perspektifleri, Ahmet

 Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2015.

-Yeni Kuşak Elektrikli Otomobil Motorları İçerisinde Makro Aküler Yerine Küçük

 Boyutlu Mikro Lityum İyon Bataryaları Araştırma Geliştirme Ar-Ge Faaliyetleri,  

 Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2015. 

-ABD Kara Nakil Vasıtaları Emisyonları Çevre Kirliliği, Elektrikli Otomobiller ve Hafif

 Taşıt Araçları Yakıt Türleri Salımları Kaynaklı İnsan Ölümleri Mukayesesi, Ahmet

 Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2015.

-Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK ile Güneş Radyasyonları Kökenli Güneş Enerjisi

 Sistemleri GES ve Silikon Kristalli Fotovoltaik Pil Maliyetleri Düşüşleri, Ahmet

 Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2015.

-Amerika Birleşik Devletleri Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK’e Dayalı Açık Deniz

(Offshore) Rüzgâr Enerjisi Santralleri RES Çiftlikleri Gelişim Periyodu, Ahmet

 Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2015.

-Dünya Düşük Karbon Ekonomisi Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK Elektrik Üretim

 Sistemleri Gelişim Süreci İçerisinde YEK Güç Üniteleri Yatırımları Artışı, Ahmet

 Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2015.

-Dünya Karbondioksit Emisyonları Yok Edilmesi Teknolojileri Uygulamaları ve Yasal

 Düzenlemeleri Gelişmeleri Işığında Olası BM 2015 Paris İklim Anlaşması, Ahmet

 Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2015.

-Yeni Nesil Akıllı Telefonlar, Dizüstü Bilgisayarlar, Robotlar, İnsansız Hava Araçları     

 İHA, Uydular, Otomobiller ve Güç Santrallerinde Kullanılan Yeniden Şarj Edilebilir

 İnovatif Lityum İyon Bataryalar Geliştirilmesi Çalışmaları, Ahmet Cangüzel Taner,

 Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2016.

-Temiz Enerji Kaynakları Kökenli Sistemler İçinde Kullanılan İnovatif Lityum İyon

 Aküler Üretimleri ve Küresel Beyaz Altın Lityum Arz Güvenliği, Ahmet Cangüzel

 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2015.

-Ürdün, Suudi Arabistan, BAE, Güney Afrika, Almanya, Meksika, Brezilya, Peru,   

 Amerika, Çin ve Hindistan YEK Menşeli Solar Enerji Santralleri Yatırımları, Ahmet

 Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2016.

-Avrupa Çevre Fosil Yakıtlar Tüketim Vergisi Uygulaması Gerekliliği ve Yeşil, Çevreci

 Karbonsuz Yeni Kuşak Elektrikli Araba Satışları Teşvikleri, Ahmet Cangüzel Taner,

 Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2016.

-İnovatif Lityum Hava Bataryaları Geliştirilmesi ile Daha Fazla Yol Alan Uzun Menzilli

 Yeni  Nesil Elektrikli Otomobiller Ar-Ge Çalışmaları Perspektifleri, Ahmet Cangüzel

 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2016.

-Amerika Birleşik Devletleri Karbonsuz Yerli Yeni Nesil Elektrikli Otomobil ve İnovatif

 Kara Taşıt Araçları Yurtiçi Üretimleri Yatırım Teşvikleri Çalışmaları, Ahmet Cangüzel

 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2017.

-Karbonsuz Doğa Dostu Yeni Nesil Elektrikli Kara Ulaşım Araçları Kullanımı Geçiş

 Süreci Kapsamında Küresel Çevreci Otomobil Üreticileri Sıkıntıları, Ahmet Cangüzel

 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2017.

-Norveç Karayolları Konvansiyonel İçten Yanmalı Motorlar (ICE) ile Çalışan Arabalar

 ve İnovatif Yeşil Elektrikli Otomobiller (EVS) Dönüşüm Süreci, Ahmet Cangüzel

 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2017.

-Yeni Nesil Elektrikli Otomobiller ve Aküler Üretimleri İçinde Kullanılan Global Bakır,

 Kobalt, Nikel, Grafit, Lityum Metaller ve Mineraller Maden Ocakları, Ahmet Cangüzel

 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2017.

-Güney Avustralya Doğal Afetler Nedeni ile Oluşan Elektrik Kesintileri Sonucu

 Çevreci İnovatif Batarya Güçlü Enerji Depolama Sistemi Projesi Yatırımları, Ahmet

 Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2017.

-Japon Nissan, Alman BMW, Amerikan Tesla ve General Motors GM Firmaları Çevre  

 Dostu ve Yeşil Yeni Kuşak Elektrikli Otomobil Üretimleri Rekabeti, Ahmet Cangüzel

 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2017.

-Güneş Panelleri, Enerji Tasarruflu LED (Light-Emitting Diodes) Aydınlatma

 Sistemleri Fiyatları Düşüşleri ve Dünyanın Yoksul Bölgelerinde Kullanımı, Ahmet

 Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2017.

-Karbonsuz Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK Elektrik Üretimi Sistemlerinin Küresel

 Isınma ve İklim Değişiklikleri Sorunları Karşısındaki Yetersizliği, Ahmet Cangüzel

 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2017.

-Yüzde Yüz Doğa Dostu Karbonsuz Yenilenebilir Güç Kaynakları Elektrik Üretimi

 Tesisleri Sürdürülebilirliği ve Global Fosil Yakıtlar Enerji Piyasası Hakimiyeti, Ahmet

 Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2017.

-Dizelli Binek Araçlar Karbondioksit Emisyonları Düşürülmesi ve Uzun Menzilli Şarj

 Edilebilir Akülü Karbonsuz İnovatif Otomobiller Süreci, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik

 Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2017.

-İçten Yanmalı Motorlar Kökenli Karayolu Vasıtaları Yerine Çevreci Karbonsuz Uzun

 Menzilli Şarj Edilebilir Bataryalı Yenilikçi Elektrikli Taşıtlar Süreci, Ahmet Cangüzel

 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2017.

-Global Karbonsuz Güç Depolama Tesisleri Sayesinde Dünya Doğa Dostu Yeni

 Kuşak Akümülatör Endüstrisi Gelişimi ve Yaygınlaşması Periyodu, Ahmet Cangüzel

 Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2017.

-Büyük Britanya Yeni Kuşak Pil, Batarya ve Akümülatör Geliştirilmesi Periyodu

 Çerçevesinde Uzay Araçları ile Lityum Maden Araştırmaları Programı, Ahmet

 Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2018.

-American Association for the Advancement of Science - AAAS Science Dergisi,  

 

Ahmet Cangüzel Taner
Fizik Yüksek Mühendisi

Radyasyondan Korunma Derneği (canguzel.taner@gmail.com)

Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş