Nükleer envanter çıkarılacak

Türkiye sınırları içinde nükleer faaliyette kullanılan maddelerin sayım ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

ANKARA

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TAEK) Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde barışçıl nükleer faaliyetlerde kullanılan nükleer maddeler ile nükleer amaç için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemelerin envanterinin tespiti ve takibi ile nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı aygıtlara dönüştürülmesini veya yetkisiz olarak kullanılmasını önlemek ve bu yöndeki girişimlerin zamanında saptanmasını sağlamak üzere uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.
Yönetmelik hükümleri, nükleer madde bulunduran, kullanan, depolayan, işleyen, üreten, devreden, ithal veya ihraç eden, nükleer amaç için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemeler ile ilgili faaliyet yürüten gerçek veya tüzel kişileri kapsıyor. Türkiye'den transit geçirilen yabancı ülkelere ait nükleere maddeler ve nükleer amaç için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemeler kapsam dışında bırakıldı.

Kaynak : https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/nukleer-envanter-cikarilacak/364939

Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş