• RADYASYON ÖLÇÜMLERİ; Radyoaktif madde içeren ve/veya radyasyon üreten cihazların kullanıldığı sanayi, tıp, iletişim ve araştırma alanında radyasyon ölçümleri yapıyoruz,

  • ZIRHLAMA PROJELERİ; Hastanelerde radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi ünitelerinin zırhlanmasıyla ilgili teknik konularda yardımcı oluyoruz,

  • RADYOAKTİF ATIK BEKLETME TANKLARININ TASARIMI; Nükleer tıp uygulamaları sonucu oluşan radyoaktif atıkların sahip oldukları radyoaktivitelerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen sınırlar altına düşmesi için bekletilmelerine imkân sağlayan tankların tasarımında yardımcı oluyoruz,

  • RADYASYON ÜRETEN CİHAZLARLA İLGİLİ TEKNİK BİLGİ PAYLAŞIMI; Radyasyon üreten ve/veya içinde radyoaktif madde bulunduran cihazların teknik özelliklerinin ulusal standartlara uygun olup olmadığını araştırıyoruz,

  • RADYASYON ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA KOŞULLARININ TAKİBİ; Radyasyon çalışanlarının çalışma koşullarını ve bu koşulların radyasyon güvenliği mevzuatına uygunluğunu araştırıyoruz.

  • BİLİRKİŞİLİK; Radyoaktif madde içeren ve/veya radyasyon üreten cihazların kullanıldığı sanayi, tıp, iletişim ve araştırma alanında çalışanları ve işverenlerini, bilimsel bilgiler ışığında ulusal mevzuata uygun raporlar düzenleyerek aydınlatıyor ve iş mahkemelerine yansımış davalarda bilgi sunuyoruz.

  • KALİBRASYON; Satışını yaptığımız Radyasyon Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyonunu yapıyoruz.

Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş